Powsin - GeoEye 07.2009

Nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych, w tym za pomocą technik teledetekcyjnych, są coraz częściej obecne w naszej gospodarce. W kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej technologie teledetekcyjne stają się ważnym elementem innowacyjnego rozwoju gospodarki i społeczeństwa informacyjnego.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy w zakresie teledetekcji między uczelniami, instytucjami badawczo-wdrożeniowymi, administracją publiczną i przedsiębiorcami. Zapraszamy do dyskusji o tym, jak wyniki badan naukowych należy wdrażać w administracji i gospodarce oraz propagować w społeczeństwie.


We wrześniu 2016 r. mija 70 lat od powołania w Politechnice Warszawskiej Katedry Fotogrametrii i 25 lat od rozpoczęcia działalności Zespołu Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej. Konferencja będzie [zatem] okazją do przypomnienia początków fotogrametrii i teledetekcji w Politechnice Warszawskiej, której Profesorowie przez wiele lat byli prekursorami technologii fotogrametrycznych w Polsce. Mamy nadzieję, że Konferencja stanie się okazją do spotkania kilku pokoleń specjalistów z zakresu fotogrametrii i teledetekcji.

Wrocław - Sentinel1A 04.2016


Konstancin - GeoEye 07.2009

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Konferencji oraz zgłaszania referatów i posterów. Organizatorzy nie przewidują przygotowania osobnego wydawnictwa z okazji Konferencji. Uczestnicy Konferencji mogą opublikować prezentowane osiągnięcia na łamach czasopism naukowych: „Teledetekcja Środowiska” (6 punktów), „Reports on Geodesy and Geoinformatics” (13 p.), „Geodesy and Cartography” (13 p.) i in. – zgodnie z zasadami przyjętymi przez ich Redakcje.


Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 12.08.2016 roku (formularz znajduje się na poniżej).


Wpłatę za uczestnictwo w kwocie 320 złotych należy uiścić na konto w banku: PKO BP nr PL 23 1020 1156 0000 7302 0059 7948
Opłata pokrywa koszty organizacyjne, posiłki zgodne z programem konferencji oraz materiały konferencyjne. Uczestnicy organizują nocleg we własnym zakresie.


Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy dokonać do dnia 12.08.2016 roku wysyłając zgłoszenie wraz z oświadczeniem jednostki na adres teledetekcja.srodowiska@gmail.comWarszawa (pl. Powstańców Warszawy) - zdj. lotnicze 1944

Podczas konferencji wykłady wygłoszą:

  • Prof. dr hab. Jan Olędzki, Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • Prof. dr hab. Banaszkiewicz, Polska Agencja Kosmiczna
  • Prof. Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Instytut Geodezji i Kartografii
  • Dr inż. Aleksandra Sima, Department of Remote Sensing and Earth Observations, Flemish Institute for Technological Research, Belgium

Oraz przedstawiciele firm:

  • MGGP AERO
  • ASTRI POlSKA
  • CREOTECH INSTRUMENTS

Konferencję objęli patronatem:

  • Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
  • Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

Honorowym patronem konferencji jest:
Polska Agencja Kosmiczna POLSAProgram Konferencji

Poniżej znajdą Państwo kompletny przebieg konferencji wraz z odnośnikami do referatów udostępnionych przez autorów.

Czwartek 22.09
I sesja plenarna

Jan Romuald Olędzki „Rozwój teledetekcji w Polsce - rys historyczny” pobierz

Marta Wachowicz „POLSA – strategia rozwoju sektora kosmicznego w Polsce”

Katarzyna Dąbrowska-Zielińska „Usługi geoinformacyjne w programie Copernicus”pobierz

Krzysztof Mysłakowski „Platforma – Test BED – Innowacyjne repetytorium danych satelitarnych” pobierz


II sesja plenarna

Aleksandra Sima „Pozyskanie zobrazowań hiperspektralnych z wykorzystaniem małych BSP” pobierz

Rafał Dąbrowski „Przetwarzanie w chmurze danych z drona” pobierz

Piotr Koza „Wykorzystanie danych teledetekcyjnych - doświadczenia firmy Astri Polska Sp. z.o.o.”

Łukasz Sławik „Propozycja systematyki teledetekcyjnych analiz środowiska”


Piątek 23.09
I sesja tematyczna

Bartłomiej Kraszewski „Automatyzacja procesu kontroli danych z lotniczego skanowania laserowego” pobierz

Karol Noga, Karol Ożóg, Sławomir Mikrut „Metodyka badań terenowych wykorzystująca BSP dla oceny dokładności pomiarów granic działek ewidencyjnych”

Krzysztof Stereńczak „Wykorzystanie teledetekcji do oceny zagrożenia powodowanego przez martwe drzewa w pobliżu szlaków komunikacyjnych”

Piotr Wężyk, Paweł Hawryło, Marta Szostak „Określanie liczby drzew w drzewostanach sosnowych Parku Narodowego Bory Tucholskie w oparciu o model koron drzew wygenerowany metodami dopasowania zdjęć lotniczych oraz ALS”

Agata Hościło, Dariusz Ziółkowski, Aneta Lewandowska, Krzysztof Stereńczak „Szacowanie biomasy leśnej w skali kraju na podstawie synergii danych radarowych i optycznych”


II sesja tmatyczna

Katarzyna Osińska-Skotak, Krzysztof Bakuła, Wojciech Ostrowski, Zdzisław Kurczyński, Dominik Kopeć, Dorota Michalska-Hejduk, Łukasz Sławik „Badanie sukcesji naturalnej z zastosowaniem danych wieloźródłowych – koncepcja metodyki” pobierz

Marc Rußwurm, Michał Krupiński, Stanisław Lewiński “Identification of poppy fields on high resolution satellite imagery” pobierz

Krzysztof Stereńczak “REMBIOFOR – Teledetekcja w leśnictwie precyzyjnym”

Piotr Wężyk, Alicja Miodońska „Wykorzystanie technologii teledetekcyjnych i GIS w modelowaniu jakości życia w aglomeracji miejskiej na przykładzie projektu MONIT-AIR”

Piotr Walczykowski, Agnieszka Jenerowska „Wybrane aspekty rejestracji zobrazowań hiperspektralnych w warunkach laboratoryjnych”


III sesja tematyczna

Dariusz Ziółkowski, Magdalena Łągiewska, Jan Kryński, Jan Cisak, Łukasz Żak, Jacek Uchański, Piotr Falkowski, Kinga Sadura, Stanisław Łukasik, Tomasz Godlewski „Deformacja podłoża gruntowego w aglomeracji Warszawskiej na podstawie analiz prowadzonych metodą interferometrii radarowej trwałych reflektorów”

Joanna Adamczyk, Krzysztof Będkowski, Kamil Onisk, Marcin Wiśniewski, Paweł Wysocki „Elementy pionowej budowy drzewostanów odwzorowywane w danych LIDAR” pobierz

Marcin Rybicki, Artur Nowakowski, Edyta Woźniak, Stanisław Lewiński „Klasyfikacja zabudowy na zdjęciach Sentinel-2 przy wykorzystaniu danych z OpenStreetMap”

Przemysław Kupidura, Katarzyna Staniak „Analiza wpływu obrazów źródłowych na efektywność granulometrycznej analizy teksturowej w wyodrębnianiu wybranych klas pokrycia terenu” pobierz

Elżbieta Bielecka, Joanna Nowak Da Costa „Ocena jakości danych - aspekty teoretyczne i praktyczne”pobierz


IV sesja tematyczna

Katarzyna Dąbrowska-Zielińska „Wpływ wilgotności gleby i roślinności na sygnał mikrofalowy w paśmie C – zastosowanie Sentinel 1”pobierz

Beata Weintrit „Wykorzystanie danych satelitarnych w projekcie SAFEDAM” pobierz

Mateusz Maślanka „Codzienne obrazowanie Ziemi z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych Doves i RapidEye firmy Planet”

Karolina Orłowska, Edyta Wyka „ENVI - wszechstronne narzędzie do analiz teledetekcyjnych” pobierz

Joanna Pluto-Kossakowska, Helena Łoś „Podsumowanie Kongresu ISPRS 2016 w Pradze” pobierzORGANIZATORZY

Komitet organizacyjny

Dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska – przewodnicząca
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
Dr hab. inż. Przemysław Kupidura - Redaktor Naczelny "Teledetekcji Środowiska"
Dr hab. inż. Jerzy Chmiel
Mgr inż. Helena Łoś – sekretarz
Mgr inż. Anna Fijałkowska

Komitet Naukowy

Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak - Przewodnicząca
Dr hab. inż. Krzysztof Będkowski
Prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
Dr hab. inż. Przemysław Kupidura
Prof. dr hab. Jan Olędzki
Dr hab. inż. Stanisław Lewiński
Dr hab. inż. Piotr WężykKONTAKT